Ποιοι Είμαστε
Ποιοι Είμαστε

Η ΕΡΓΟΠΡΑΞΙΣ ΑΤΕ αποτελείται από στελέχη και συνεργάτες της ΜΑΝΩΛΑΣ – ΧΗΤΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΤΕ που ιδρύθηκε το 2003 και εκτέλεσε επί σειρά ετών, πετυχημένα ιδιωτικά τεχνικά έργα ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ στο χώρο των Logistics, της Βιομηχανίας, της Οικιστικής και Τουριστικής Δόμησης υψηλών προδιαγραφών και απαιτήσεων

Αυτή η διαδρομή αποτέλεσε για εμάς μια εμπειρία:

  • προσήλωσης στον στόχο της άρτιας εκτέλεσης τεχνικών έργων σε όλη την Ελλάδα
  • έμπνευσης & ικανοποίησης από την αναγνώριση την εμπιστοσύνη των πελατών μας
  • αυτοπεποίθησης από την διεύρυνση του δικτύου συνεργατών μας και την αύξηση των ανθρώπων που μας εμπιστεύονται
  • ανάπτυξης των γνώσεων και των ικανοτήτων μας
  • βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών μας  

Όλη αυτή η εμπειρία τελικά οδήγησε στην πεποίθηση ότι «μπορούμε» να επιταχύνουμε τον βηματισμό μας ακόμη περισσότερο, να ολοκληρώσουμε την εφαρμογή μιας σύνθεσης πρωτότυπων υπηρεσιών που να «ενοποιούν» τις διαδικασίες ΜΕΛΕΤΗΣ , ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, υπό μία ενιαία και αναγνωρισμένη ευθύνη.  

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ - ΜΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ»

Αυτή η έμπνευση δημιούργησε την δυναμική μετεξέλιξης μας, στην εταιρία «ERGOPRAXIS SA»   Η ενίσχυση της εταιρίας μας με νέους συνεργάτες, η ανάπτυξη ειδικού τεχνικού τμήματος κατασκευής συγχρόνων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και οι επενδύσεις σε εξειδικευμένο εργοταξιακό εξοπλισμό, μας επιτρέπουν να μπορούμε να επιτυγχάνουμε τους στόχους που εσείς βάζετε.