Το οργανόγραμμά μας
Το οργανόγραμμά μας

Η ΕΡΓΟΠΡΑΞΙΣ ΑΤΕ πιστεύει και επενδύει στα στελέχη & στους συνεργάτες της, οι οποίοι διακρίνονται για την αξιοπιστία τους, τον επαγγελματισμό τους και την επιμονή τους στην πρόκληση της συνεχούς εκπαίδευσης και επιμόρφωσης τους.

Η εταιρία μόνιμα απασχολεί μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων και διαθέτει τεχνικό τμήμα με εξειδικευμένους εργοδηγούς τεχνικούς & εγκαταστάτες.

Σταθερά αναπτύσσουμε και διατηρούμε ένα δυναμικό δίκτυο συνεργατών που να καλύπτουν εφαρμογές Business and Finance Consulting, Marketing & Place Identity Design, Πληροφορικές Εφαρμογές, Ανάπτυξη Λογισμικού, Συστήματα Αυτοματισμών.

Το οργανόγραμμα μας είναι ανοιχτό σε επικοινωνία μεταξύ όλων των στελεχών της εταιρίας. Έχει οριζόντια φιλοσοφία και επιτρέπει αμεσότητα προς κάθε κατεύθυνση.