Πολιτική Ποιότητας
Πολιτική Ποιότητας

Η ΕΡΓΟΠΡΑΞΙΣ ΑΤΕ για τις υπηρεσίες που προσφέρει εφαρμόζει αυστηρά συστήματα διαχείρισης ποιότητος, βασισμένα σε διεθνή και αναγνωρισμένα πρότυπα.

Η πολιτική ποιότητος περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την δέσμευση :

  • Καταχώρησης και απάντησης του συνόλου των αιτημάτων των πελατών μας
  • Ιχνηλασιμότητας των επιστολών & των θεμάτων για το σύνολο των επικοινωνιών μας με τους Πελάτες μας
  • Φύλαξης όλων των τεχνικών στοιχείων και πληροφοριών που σχετίζονται με τα έργα μας και διάθεσης τους στους πελάτες μας μέσω εξειδικευμένων και εξατομικευμένων ιστοσελίδων
  • Ορισμού εξειδικευμένου υπεύθυνου έργου, αποκλειστικά αρμόδιου για την παρακολούθηση του συνόλου των «Θεμάτων» καθ’ όλη την διάρκεια εξέλιξης του

Η ΕΡΓΟΠΡΑΞΙΣ ΑΤΕ αναπτύσει και εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001:2008