Σχεδιασμός & Διαχείριση Κατασκευής Βιομηχανικών Κτιρίων

Η ΕΡΓΟΠΡΑΞΙΣ ΑΤΕ αποτελείται από στελέχη & συνεργάτες της ΜΑΝΩΛΑΣ – ΧΗΤΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΤΕ που δραστηριοποιείται στο χώρο των Βιομηχανικών Κτιρίων από το 2003 μέχρι σήμερα.

Η επιτυχημένη πορεία, η συνεχής ανάπτυξη του πελατολογίου μας και του δικτύου συνεργατών μας, καθώς και η ανανέωση στο μετοχικό σχήμα της εταιρίας μας, οδήγησαν στη μετεξέλιξή μας και σε νέα επωνυμία, με το διακριτικό τίτλο «ERGOPRAXIS».

Μεταξύ άλλων δραστηριοτήτων σε όλη την προηγούμενη περίοδο, η εταιρία ανέπτυξε σημαντική δραστηριότητα στο αντικείμενο του Σχεδιασμού, της Μελέτης, και της Διαχείρισης Κατασκευής ειδικών Βιομηχανικών ΚτιρίωνΜεγάλες και σημαντικές εταιρίες του χώρου των Μεταφορών, των Logistics και της Βιομηχανίας έχουν εμπιστευτεί σε εμάς τις επενδύσεις τους. Σημαντικά βιομηχανικάκτίρια και σύγχρονες αποθηκευτικές εγκαταστάσεις έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί από εμάς.

Για να είναι επιτυχημένο το αποτέλεσμα ενός τεχνικού έργου, θα πρέπει οι συντελεστές του να «πετύχουν» σε όλες του τις φάσεις. Η εμπειρία μας πείθει πως για μια πραγματικά επιτυχημένη προσπάθεια, είναι αναγκαίο όλες οι φάσεις του έργου να είναι γνωστές από την αρχή στους επενδυτές, ώστε το συνολικό οργανόγραμμα του έργου να συγκροτηθεί με πληρότητα, ευστοχία και χωρίς κενά στην ανάληψη των ευθυνών.

Εξαιρετικά σημαντικός παράγοντος επιτυχίας είναι η ενιαία και αναγνωρισμένη ευθύνη του γενικού συντονισμού από έναν και μόνο Κύριο ΔιαχειριστήΗ ΕΡΓΟΠΡΑΞΙΣ ΑΤΕ αποτελεί μια από τις ελάχιστες εταιρίες που έχουν την εξειδίκευση και την επιχειρησιακή δυνατότητα να αναλάβουν την ευθύνη σχεδιασμού, μελέτης & διοίκησης της  κατασκευής ενός  σύνθετου βιομηχανικού κτιρίου από την αρχή μέχρι το τέλος.