Οικονομικά Στοιχεία
Οικονομικά Στοιχεία

Η ΕΡΓΟΠΡΑΞΙΣ ΑΤΕ αποτελεί μια υγιή τεχνική εταιρία, ή οποία διαθέτει σήμερα μετοχικό κεφάλαιο 500.000 € ενώ ο κύκλος εργασιών από την ίδρυσή της αυξάνεται διαρκώς.

 

Ισολογισμός 2017

Ισολογισμός 2016

Ισολογισμός 2015

Ισολογισμός 2014

Ισολογισμός 2013

Ισολογισμός 2012