Η μεθοδολογία μας
Η μεθοδολογία μας

Αναλαμβάνουμε "κάθετα" το σύνολο της ευθύνης ενός τεχνικού έργου, από την σύλληψη της ιδέας, μέχρι την υλοποίηση της. Η μεθοδολογία μας είναι η πλήρης, αναγνωρισμένη και ενιαία ευθύνη μέχρι το τελικό αποτέλεσμα.

Σχεδιάζουμε τεχνικές εφαρμογές ανταγωνιστικές, υψηλής ποιότητας, αισθητικής και λειτουργικότητας προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας

 Δίνουμε σχήμα & μορφή στην ιδέα σας

  • Διασφαλίζουμε την άρτια υλοποίηση του τεχνικού έργου, με πλήρεις μελέτες, προδιαγραφές και σχέδια εφαρμογών
  • Διατηρούμε και εφαρμόζουμε προγράμματα ελέγχου ποιότητας, χρονοδιαγράμματος, προϋπολογισμού και χρηματοροών έργου
  • Υπολογίζουμε αναλυτικά το κόστος κατασκευής και προτείνουμε λύσεις και εφαρμογές που βελτιώνουν σημαντικά τη λειτουργικότητα του έργου και τη σχέση κόστους – αποτελέσματος
  • Κατασκευάζουμε και παραδίδουμε το έργο ολοκληρωμένο