Σύμβουλοι Διαχείρισης Εγκαταστάσεων (Facility Management Engineers - FME)

Η ΕΡΓΟΠΡΑΞΙΣ ΑΤΕ  δραστηριοποιείται με το αντικείμενο του σχεδιασμού και διαχείρισης μεγάλων εγκαταστάσεων Βιομηχανικών Κτιρίων και Ξενοδοχειακών Μονάδων συστηματικά από το 2003 έως σήμερα. Σημαντικά κτίρια στην Ελλάδα, έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί από εμάς.

Η επιτυχημένη πορεία, η συνεχής ανάπτυξη των δραστηριοτήτων και του δικτύου συνεργατών μας, οι επενδύσεις σε σύγχρονες τεχνολογίες και υποδομές, μας έχουν επιτρέψει την εμπέδωση σταθερών σχέσεων με τους πελάτες μας και τα ακίνητα τα οποία βρίσκονται στην κατοχή τους.

Η ανάγκη αύξησης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεών απαιτεί ολοένα και περισσότερο την αποτελεσματική συντήρηση των κτιρίων, την αύξηση της ενεργειακής τους απόδοσης, την θεσμική τους κατοχύρωση, την εξασφάλιση υψηλών αξιών αποτίμησης, την συνεχή βελτίωση και εκσυγχρονισμό με βάση τις ανανεούμενες απαιτήσεις των χριστών τους.

Η ΕΡΓΟΠΡΑΞΙΣ ΑΤΕ ακολουθώντας της σύγχρονες ανάγκες των κτιρίων και των πελατών της, επένδυσε στην δυνατότητα μακροχρόνιας παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου Μονάδων για θέματα Διαχείρισης Εγκαταστάσεων [FACILITY MANAGEMEΝΤ ENGINEERS) και είναι σε θέση να παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο πακέτο επτά (7) διακριτών αλλά και διασυνδεδεμένων υπηρεσιών, δοκιμασμένων σε πολύ δύσκολά κτίρια, με ολοένα και ποιο απαιτητικές συνθήκες.

Ένα τεχνικό έργο διαρκεί έναν ελάχιστο χρονικό διάστημα συγκρινόμενο με τον χρόνο ζωής ενός ακινήτου. Η ΕΡΓΟΠΡΑΞΙΣ ΑΤΕ μπορεί σήμερα να προτείνει τις υπηρεσίες της ως υπηρεσίες διαχρονικής εξυπηρετήσης ενός ακίνητου, επενδύοντας σε ένα μακρόχρονο χρονικό κύκλο.

Αυτή η οπτική αλλάζει τη σχέση τεχνική εταιρίας, ακινήτου και ιδιοκτήτων και δημιουργεί την βάση μιας αίσθησης κοινού συμφέροντος και κοινής προοπτικής μεταξύ των συνεργατών. Ανταλλαγή εμπειρίας και τεχνογνωσίας, συνεχή αξιολόγηση των προβλημάτων και των δυνατοτήτων επιτρέπουν την συνεχή αύξηση της αξίας του ακινήτου.