Θέσεις Εργασίας στην εταιρία μας

 

Ζητούνται από την ΕΡΓΟΠΡΑΞΙΣ ΑΤΕ:

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ΠΕ ή ΤΕ) με Εργοταξιακή & Μελετητική εμπειρία στις Η-Μ Εγκαταστάσεις.

ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ με εμπειρία στον Μηχανολογικό Σχεδιασμό (δίκτυα, εγκαταστάσεις, κ.λ.π.).

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ή ΛΟΓΙΣΤΗΣ για τη Διαχείριση Επενδυτικών σχεδίων & Λογιστηρίου.

Βιογραφικά στο e-mail: [email protected] ή στο fax: 210/6754320