Θέσεις Εργασίας στην εταιρία μας
project

 

Ζητούνται από την ΕΡΓΟΠΡΑΞΙΣ ΑΤΕ:

Οικονομολόγος για τη διαχείριση επενδυτικών σχεδίων & τεχνικών έργων. Απαραίτητο Δίπλωμα Οδήγησης

Τοπογράφος Μηχανικός. Απαραίτητες γνώσεις Καλη Χρήση Η/Υ, Δίπλωμα Οδήγησης

Μηχανολόγος Μηχανικός (ΠΕ ή ΤΕ) για εργασία σε Αθήνα και Κέρκυρα. Επιθυμητά προσόντα: Autocad, Excel, Δίπλωμα Οδήγησης, Εργοταξιακή & Μελετητική εμπειρία.

Βιογραφικά στο e-mail: [email protected] ή στο fax: 210/6754320