Θέσεις Εργασίας στην εταιρία μας
project

 

Ζητούνται από την ΕΡΓΟΠΡΑΞΙΣ:

Αρχιτέκτονας Μηχανικός με καλή γνώση 3D σχεδιασμού για εργασία σε Αθήνα και Κέρκυρα.

Μηχανολόγος Μηχανικός (ΠΕ ή ΤΕ) για εργασία σε Αθήνα και Κέρκυρα. Επιθυμητά προσόντα: Autocad, Excel, Δίπλωμα Αυτοκινήτου, Εργοταξιακή & Μελετητική εμπειρία.

Οικονομικός Διαχειριστής (ΠΕ ή ΤΕ) για εργασία σε Αθήνα και Κέρκυρα. Απαραίτητες γνώσεις: Οικονομικά, Λογιστική, Excel, Windows

Βιογραφικά στο e-mail: [email protected] ή στο fax: 210/6754320