Εγκατάσταση Προγραμματος "OVERSIGHT" στο ξενοδοχειο Grand Mediterraneo Resort & Spa
project

 

Η ΕΡΓΟΠΡΑΞΙΣ ΑΤΕ κατόπιν συστηματικής έρευνας και συντονισμένης προσπάθειας ανέπτυξε για τους πελάτες της ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα κατάλληλο για την επιχειρησιακή υποστήριξη και τη διοίκηση ενός οργανωμένου τμήματος συντήρησης μιας επιχειρησιακής μονάδας.

Το «OVERSIGHT» αναπτύχθηκε με σκοπό την ενίσχυση της προσπάθειας των επιχειρήσεων στην εφαρμογή σύγχρονων συστημάτων συντήρησης & τεχνικής υποστήριξης. Αποτελεί μια προηγμένη τεχνολογικά εφαρμογή που μπορεί να κάνει μια μονάδα να δουλεύει αδιάλειπτα, συντονισμένα και με ελεγχόμενο κόστος.