Θέση Εργασίας Προγραμματιστή
project

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ζητείται από την ΕΡΓΟΠΡΑΞΙΣ για την ανάπτυξη λογισμικού και υποστήριξη χρήσης, απόφοιτος πληροφορικής με εμπειρία σε MSSQL server και Php, Javascript. Εμπειρία σε system and network administration επιθυμητή, βιογραφικά στο e-mail [email protected]