Προηγούμενο Επόμενο

Απεντόμωση με Χρήση Τροποποιημένης Ατμόσφαιρας

Το Κατασκευαστικό τμήμα της ΕΡΓΟΠΡΑΞΙΣ ΑΤΕ σε συνεργασία με την εταιρεία ECO2 Greece και την ολλανδική N.I.C.O. ολοκλήρωσε με επιτυχία την κατασκευή Θαλάμων Απεντόμωσης στο εργοστάσιο της ΠΑΝΑΙΓΕΙΑΛΕΙΟΥ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ (ΠΕΣ) στο Αίγιο.

Πρόκειται για κατασκευή αεροστεγών θαλάμων από πάνελ πολυουρεθάνης στεγανοποιημένων με τη χρήση κατάλληλων υλικών που εφαρμόζονται σε κάθε πιθανό σημείο διαρροής αέρα (αρμοί πάνελ, γωνιές, σύνδεση πορτών, περάσματα ΗΜ εγκαταστάσεων).

Με την τεχνική της εταιρείας ECO2 γίνεται παροχέτευση αζώτου (από γεννήτρια αζώτου) στους θαλάμους εκτοπίζοντας τον υφιστάμενο αέρα προς τα έξω. Λόγω της υψηλής στεγανότητας των θαλάμων δεν υπάρχει τρόπος εισαγωγής  αέρα στο θάλαμο με αποτέλεσμα να διατηρείται σε πολύ χαμηλά επίπεδα (κάτω του 1%) το ποσοστό του οξυγόνου.

Η διαδικασία αυτή ασκεί σημαντικές πιέσεις στους θαλάμους αφενός λόγω υπερπίεσης, αφετέρου λόγω θερμοδιαστολών καθώς η θερμοκρασία του θαλάμου φτάνει έως και 70ο C, δημιουργώντας σημαντικές θερμοδιαστολές.

 Η παραμονή των προϊόντων στις συνθήκες αυτές για κατάλληλο διάστημα (3-10 ημέρες) ανάλογα με το προϊόν προκαλεί τη θανάτωση των εντόμων σε οποιοδήποτε στάδιο και αν βρίσκονται.  Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι ότι

  • Δεν αναπτύσσονται έντομα εντός του προϊόντος.
  • Είναι ασφαλής, δεν γίνεται χρήση φαρμάκων και άρα δεν υπάρχουν υπολείμματα.
  • Χρησιμοποιείται ανά πάσα στιγμή χωρίς αναμονή εργολάβου.
  • Δεν δημιουργούνται ανθεκτικά έντομα.
  • Έχει ανταγωνιστικό κόστος εφαρμογής.

Άλλες Εφαρμογές

Οι Αεροστεγείς Θάλαμοι χρησιμοποιούνται σε μια ποικιλία εφαρμογών όπως θάλαμοι αποθήκευσης τροποποιημένης ατμόσφαιρας για τη διατήρησης προϊόντων,ωριμαντήρια διαφόρων οπωρολαχανικών (π.χ. μπανάνα, ακτινίδια κ.α.) αλλά και σε περιπτώσεις Clean Rooms με συγκεκριμένες προδιαφραφές που συναντώνται στη Φαρμακοβιομηχανία ή σε χώρους που έχουν αντίστοιχες απαιτήσεις ελέγχου του αέρα.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Tο σύστημα που εγκαταστάθηκε στις εγκαταστάσεις της ΠΕΣ αποτελείται από:

  • Δύο θαλάμους διαστάσεων: 16X3,8X2,8 ικανότητα απεντόμωσης 30 παλετών ανά θάλαμο
  • Συρόμενη Πόρτα διαστάσεων 2,8Χ2,2
  • Πάνελ Πολυουρεθάνης 100 mm
  • Γεννήτρια Αζώτου της εταιρείας EcO2

Κατασκευή

Το έργο ολοκληρώθηκε εντός του Μαρτίου και η κατασκευή διήρκησε 1 μήνα. Το εν λόγω σύστημα που εγκαταστάθηκε στην ΠΕΣ αποτελεί συνέχεια της συνεργασίας της ΕΡΓΟΠΡΑΞΙΣ ΑΤΕ με την ECO2 μετά από αντίστοιχο πετυχημένο έργο που πραγματοποιήθηκε στη Γαλλία το 2017.