Μηχανογράφηση Τεχνικού Τμήματος Μονάδων
Μηχανογράφηση Τεχνικού Τμήματος Μονάδων

Η ΕΡΓΟΠΡΑΞΙΣ ΑΤΕ κατόπιν συστηματικής έρευνας και συντονισμένης προσπάθειας ανέπτυξε για τους πελάτες της ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, κατάλληλο για την επιχειρησιακή υποστήριξη και τη διοίκηση ενός οργανωμένου τμήματος συντήρησης μιας επιχειρησιακής μονάδας ή και μιας αλυσίδας συγκροτημάτων.

Το «OVERSIGHT» αναπτύχθηκε με σκοπό την ενίσχυση της προσπάθειας των επιχειρήσεων στην εφαρμογή σύγχρονων συστημάτων μηχανογράφησης και υποστήριξης των διαδικασιών συντήρησης & τεχνικής υποστήριξης. Αποτελεί μια προηγμένη τεχνολογικά εφαρμογή που μπορεί να κάνει μια μονάδα να δουλεύει αδιάλειπτα, συντονισμένα, με υψηλό επίπεδο υπηρεσιών και κυρίως με ελεγχόμενο κόστος.

Το σύστημα διατίθεται με την μορφή παροχής υπηρεσίας και υποστηρίζεται στην εφαρμογή του από εξειδικευμένους μηχανικούς σε θέματα συντήρησης μεγάλων ξενοδοχειακών, βιομηχανικών μονάδων και εμπορικών κτιρίων.

Η εφαρμογή διατίθεται σε τρεις εκδόσεις: basic, silver, gold